fbpx
Select Page

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça www.festivalmediterranea.com (d’ara en avant, el lloc web), que ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

Nom del titular:

ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L.
DOMICILI FISCAL:
*AVDA *CONSTITUCION, 246- PTA 17
(46019) VALÈNCIA, ESPANYA
B-40591257
Correu electrònic: info@festivalmediterranea.com

 

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i compra d’entrades prestats per ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixes.

 

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta. Solament es necessita aquest registre per a realitzar la compra d’entrades.

 

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.

ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguen ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o enllaços que incorporen tercers en les seues pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L.

 

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús. ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

– un mal funcionament del navegador.

– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporen en la web per a l’obertura d’unes altres. ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L.  no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puga accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’haja accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

 

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “*COOKIE”.

La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat d’ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L., tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tindre un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L., qualsevol altre ús que supose la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L.

 

8.- PROCEDIMENT DE COMPRA

Per a adquirir les teues entrades hauràs de seleccionar l’esdeveniment/espectacle al qual desitges acudir, indicar la data i nombre d’entrades que desitges, i procedir al pagament de les mateixes a través dels mitjans que es posen a la teua disposició.

Posarem a la teua disposició un formulari de registre perquè introduïsques les dades oportunes i verifiques si són correctes abans de formalitzar la compra. Quant al tractament de les teues dades de caràcter personal, et convidem a consultar la nostra Política de Privacitat.

 

9.- FORMES DE PAGAMENT ACCEPTADES

Visa i *Mastercard

 

10.- POLÍTICA DE REEMBOSSAMENTS, DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIONS

Una vegada adquirida l’entrada a través del present Lloc web, no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en casos de cancel·lació, modificació substancial o suspensió de l’espectacle, que no hagen sigut motivades per força major. En el cas d’anul·lació de l’acte, l’organitzador posarà al seu criteri establir una nova data per a la celebració d’aquest, i en aquest cas seria vàlida aquesta mateixa entrada. La devolució, en cas de cancel·lació, s’ha de sol·licitar a l’organitzador de l’espectacle, i és obligació del mateix realitzar-la com més prompte millor, i pel procediment que estime oportú. Les males condicions climatològiques que no impedisquen la celebració de l’esdeveniment no donen dret a devolució de l’entrada.

 

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola.ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili d’ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L. per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o ús de la web.