fbpx
Select Page
normativa camping

1. La zona d’acampada del festival MEDITERRANEA 2022 és un espai de convivència i descans. Des de l’organització treballem perquè tots els serveis funcionen de manera correcta per a la teua comoditat i el bon desenvolupament de la zona.

2. Et demanem paciència, col·laboració i que informes dels problemes que trobes. Et demanem així mateix que participes en el bon desenvolupament de la zona d’acampada, complint les normes generals d’acampada que ací et comentem:

3. L’edat mínima per a l’entrada a la zona d’acampada és de 18 anys, en l’entrada de la zona d’acampada és obligada aportar el DNI o document similar.

4. En la zona destinada per a l’acampada, estarà totalment prohibit l’ús de tendes de campanya individuals. El mínim permés per botiga serà de 2 persones.

5. No es permet l’ús de tendes de campanya de major capacitat que el nombre d’ocupants d’aquesta. Per exemple, no es podrà muntar una tenda de campanya de 6/8 persones i que només siga utilitzada per 2/4 persones.

6. Els assistents hauran de seguir les indicacions del personal per a ocupar l’espai de la zona d’acampada. Les Parcel·les seran designades en entrar a la zona d’acampada, aquestes són de 25 metres quadrats per a 6 persones cada parcel·la.

7. Només és possible acampar amb tendes de campanya, estant totalment prohibit l’accés de qualsevol vehicle.

8. No es podran muntar “pèrgoles”, tendals, lones, carpes o altres elements que suposen una extensió horitzontal o vertical a l’espai de la tenda de campanya.

9. Podràs accedir amb cadires i alguna taula xicoteta, sempre ocupant l’espai que el personal de l’organització us delimite quan arribeu.

10. Encara que la zona d’acampada ja disposa d’ombres, podeu portar-vos el vostre propi tendal però únicament podreu col·locar-lo si aqueixa zona no disposa d’ell, ( NO ES POT ACCEDIR AMB OMBREL·LES ), i sempre complint les ordres del personal de l’organització i respectant els corredors d’evacuació, les eixides d’emergència i/o accés a les parcel·les. L’incompliment d’aquest punt serà motiu d’expulsió.

11. No estarà permés la reserva d’espai per a possibles amics que arribaran en un altre moment.

12. L’incompliment d’aquests punts serà motiu d’expulsió i en cap cas es reembossarà l’import de l’entrada.

13. Cada botiga només pot ocupar l’espai marcat pel personal de l’organització i no un altre, quedant expressament prohibit instal·lar-se en els corredors d’evacuació i/o accés a les parcel·les. L’incompliment d’aquest punt serà motiu immediat d’expulsió de la zona d’acampada i de l’esdeveniment.

14. Els vials principals, secundaris, el camí perimetral i les eixides d’emergència, han d’estar completament buidats per al pas de persones i vehicles. L’incompliment d’aquest punt serà motiu immediat d’expulsió de la zona d’acampada i de l’esdeveniment.

15. Qualsevol persona que accedisca a l’acampada està obligada a respectar la convivència i a no pertorbar el descans dels altres. L’Organització es reserva el dret a expulsar a qui realitze activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

16. Utilitza les papereres i punts de recollida de fem per a depositar els teus residus.

17. L’organització mantindrà netes totes les zones comunes durant l’esdeveniment. Serà responsabilitat de cada usuari mantindre en condicions d’higiene i salubritat el seu espai en la zona d’acampada (llija’s la seua tenda de campanya així com l’espai annex a la mateixa). L’incompliment d’aquest punt serà motiu immediat d’expulsió de la zona d’acampada i de l’esdeveniment.

18. La zona d’acampada s’ocuparà per ordre d’arribada fins a completar l’aforament i de manera organitzada segons les indicacions del personal de l’organització.

19. En les casetes d’organització de l’acampada, en la seua façana principal, i en l’entrada del recinte es disposa de plans amb els recorreguts d’evacuació, situació de portes d’emergència, situació dels punts de concentració en cas d’emergència i situació d’espais exteriors segurs. Aquesta informació serà pública així mateix en la web.

20. En l’àrea d’acampada està permesa l’entrada de menjar i aigua en botelles tancades (quantitat il·limitada de botelles d’aigua, per persona o grup). Prohibida l’entrada d’alcohol.

21. L’àrea d’acampada comptarà amb lavabos i dutxes.

22. Queda totalment prohibida l’entrada d’animals, vidre, llandes, elements metàl·lics, martells, botelles obertes i utensilis que puguen ser considerats com a perillosos per part de l’organització. Previ registre en l’entrada en la zona d’acampada.

23. Queda terminantment prohibit fer foc i l’ús de “càmping gas” en la zona d’acampada per motius de seguretat i amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus d’accident entre els acampats. L’incompliment d’aquest apartat serà motiu d’expulsió.

24. Recomanem utilitzar la consigna per als objectes de valor. Per a la seua tranquil·litat i seguretat de les seues pertinences deposite en aquest espai, efectiu o objectes de valor. L’organització no es fa responsable dels robatoris, sostraccions o danys en els estris que puguen patir els acampadors.

25. L’àrea d’acampada disposarà de taquilles/consigna i recàrrega de mòbils.

26. Es prohibeix tot tipus de venda no autoritzada a l’interior de la zona d’acampada.

27. Qualsevol persona que no actue conforme a les normes de convivència normals serà automàticament expulsat de la zona d’acampada i se li negarà l’accés a la resta de zones de l’esdeveniment.

28. L’horari d’obertura de l’acampada serà des de les 10.00 del matí del 19 d´agost fins a les 15.00 del diumenge 21 d´agost de 2022.

29. El públic podrà ser sotmés a un registre a l’entrada del recinte amb la finalitat d’evitar l’entrada d’objectes no autoritzada i substancies estupefaents.

30. El portador d’aquesta entrada accepta que se li faça un registre, seguint les directrius de Llei d’Espectacles Públics i Seguretat.