fbpx
Select Page

EASY TENT- 1 O 2 PERSONES

– El preu de la botiga no inclou l’entrada de Festival Mediterrànea

– Capacitat: 1 o 2 persones

– Sòl embuatat / Tancat amb clau / Llum LED a piles / Zona delimitada i seguretat ampliada

 

EASY TENT- 3 PERSONES – 

– El preu de la botiga no inclou l’entrada de Festival Mediterrànea

– Capacitat: 3 persones

– Sòl embuatat / Tancat amb clau / Llum LED a piles / Zona delimitada i seguretat ampliada

DELUXE TENT- 2 PERSONES

– El preu de la botiga no inclou l’entrada de Festival Mediterrània

– Capacitat: 2 persones

– Matalàs / Joc complet de roba de llit, format per sabana, coixí i funda de coixí / Sòl embuatat / Tancat amb clau / Llum LED a piles / Desdejuni bufet / Zona delimitada i seguretat ampliada.

DELUXE TENT- 1 PERSONA 

– El preu de la botiga no inclou l’entrada de Festival Mediterrànea

– Capacitat: 1 persona

– Matalàs / Joc complet de roba de llit, format per sabana, coixí i funda de coixí / Sòl embuatat / Tancat amb clau / Llum LED a piles / Desdejuni bufet / Zona delimitada i seguretat ampliada.

 

DELUXE TENT- 3 PERSONES 

– El preu de la botiga no inclou l’entrada de Festival Mediterrànea

– Capacitat: 3 persones

– Matalàs / Joc complet de roba de llit, format per sabana, coixí i funda de coixí / Sòl embuatat / Tancat amb clau / Llum LED a piles / Desdejuni bufet / Zona delimitada i seguretat ampliada.

BELL TENT- 2-4 PERSONES 

– El preu de la botiga no inclou l’entrada de Festival Mediterrànea

– Capacitat: 4 persones

– Matalàs / Joc complet de roba de llit, format per sabana, *bajera, coixí i funda de coixí / Sòl embuatat / Tancat amb clau / Llum LED a piles / Desdejuni bufet / Zona delimitada i seguretat ampliada.

PREUS I CONDICIONS
Duració 2 NITS en les quals tindreu dret a usar i gaudir de la Tenda amb tots els seus Béns. El
servei de Glamping és independent i adicional. No es permetrà l’accés, ús i gaudi de la Tenda si la
persona no té l’entrada del festival. Adicionalment al preu per Tenda, i abans que et portem on estarà
situada la Tenda, hauràs d’entregar una fiança d’una quantitat total per tenda de QUARANTA (40
Euros). Aquesta serà retornada quan acabe l’estada.
Entenc i accepte…
– Que, l’ús i gaudi de la Tenda i els seus Béns és durant el termini de 2 nits. Que el pagament per
Tenda (que inclou els Béns) serà realitzat d’una sola vegada i en sol abonament, amb independència
del nombre d’ocupants que no podrà ser mai superior a quatre 4 persones. Que, per tant, en el procés
de compra del dret d’ús i gaudi de la Tenda, estic obligat a facilitar el meu nom i el nom de la resta
de persones que ocuparan la Tenda. Si en el moment de la compra del dret d’ús de la Tenda sou
menys de quatre persones, el buit que quede per ocupar serà confirmat i registrat en la Zona
d’Acampada de Mediterranea festival i això, en el moment en què es pose a la vostra disposició la
Tenda. Amb posterioritat al dia de registre i entrada no es podran canviar els noms de les persones
que utilitzaren la Tenda, sense perjudici que, si hi haguera buits vacants, la persona que va realitzar
el pagament durant les 2 nits d’ús de la Tenda puga registrar a qualsevol persona per a cobrir el buit
vacant.
– Que el pagament que realitze per l’ús i gaudi de la Tenda i Béns no em confereix dret d’adquisició
algun sobre la mateixa i/o sobre aquests. Que, desallotjaré i abandonaré la Botiga, i entregaré tots
els seus Béns, el dia que abandone el Festival o en defecte d’això el dia 21 d’Agost abans de 12:00h.
Que, tots els Béns posats a la meua disposició seran conservats durant l’ús amb la diligència deguda,
evitant causar danys o deterioracions en els mateixos més enllà dels propis del seu normal ús. Que,
soc responsable solidari juntament amb la resta de persones que usem i gaudim la Tenda i els seus
Béns de qualsevol mal que es cause a aquests. Que, l’elecció de la localització de la Tenda serà el
que la [empresa encarregada de la Zona Glamping-Organització] decidisca. No obstant això, podràs
triar la Tenda que més t’agrade sempre que aquest lliure; el primer que arriba a la Zona d’Acampada
tria Tenda, i així successivament.
– Que, accepte a depositar una fiança de QUARANTA EUROS (40 Euros) per a cobrir possibles
danys, i pagaré la diferència en cas de tindre un cost superior a la fiança depositada. Que, accepte
que el seu càrrec siga realitzat en la meua targeta una vegada que haja sigut informat verbalment per
la [empresa encarregada de la Zona Glamping]. Que, si danye greument la tenda pagaré la seua
reparació o reposició íntegrament, import no cobert enterament amb els 40 € de depòsit.
– Que, no s’inclou la neteja diària de l’interior de les botigues ni els canvis de llençols. Que, en cas
de sol·licitar-ho, abonaré al moment per la neteja de la Tenda.
– Que no s’admeten cancel·lacions, no obstant això, amb una autorització escrita i signada de la
persona que haja realitzat el pagament de la Tenda (que inclou els seus Béns) juntament amb una
fotocòpia del seu DNI o passaport, es podrà permetre que la Tenda, o els espais lliures, puguen ser
utilitzats per persona diferent a la/les registrada/s. En cas de cancel·lació parcial o total de
Mediterranea festival no es procedirà a la devolució de cap quantitat de diners pel pagament de la
Tenda.
– Que el preu per a l’ús i gaudi de la Tenda inclou únicament els béns i serveis referits en la
Descripció.
– No ens responsabilitzem dels objectes deixats a les Tenda o Zona adjacent, encara que dotem
d’espai barrat i de la seguretat a aquesta Zona per a vetlar pels objectes i les persones.