fbpx
Select Page

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 

(SOL·LICITUD DE COMPRA D’ENTRADES)

RESPONSABLE

ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L.
DOMICILI FISCAL:
*AVDA *CONSTITUCION, 246- PTA 17
(46019) VALÈNCIA, ESPANYA
B-40591257
. Contacte: info@festivalmediterranea.com

 

FINALITAT

En ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

gestionar la seua sol·licitud compra d’entrades i posterior enviament a l’adreça indicada.
gestionar les imatges i vídeos gravats durant l’esdeveniment.
 

LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

La base de legitimació per al tractament de les dades en la compra-venda de la seua entrada, és el consentiment atorgat mitjançant l’enviament del propi formulari.

Si ha realitzat una compra d’entrades, les seues dades seran eliminades una vegada conclòs l’esdeveniment per al qual s’han adquirit les entrades.

 

DESTINATARIS

Les seues dades seran cedides a *TECTELTIC EN LÍNIA S.L amb CIF. B54057690 i domicili en *Avd. Juan Gil Albert 1, 1r, 2a d’Alcoi 03084 (Alacant – Espanya) amb la finalitat de dur a terme la gestió i l’enviament de la seua entrada.

 

DRETS

Té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

Podrà igualment sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Té dret a reclamar davant l’Autoritat de Control. *AGPD.

Té dret a sol·licitar la portabilitat de les seues dades, així com a limitar o oposar-se al tractament inicialment consentit, retirant en qualsevol moment el consentiment prestat i exercir el seu dret a l’oblit.

Pot exercir els seus drets, dirigint comunicació escrita, acompanyada de fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seua identitat al domicili social d’ESCENARI MUSICAL *MEDITERRANEA,S.L.  abans indicat o mitjançant correu electrònic a: protecciondedatos@festivalmediterranea.com